เชิญร่วมฟังบรรยายฟรี

“สมาธิเข็มทิศสู่ปัญญาและการแก้กรรม”

เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2555 ณ นครราชสีมา

โรงแรมรายา แกรนด์ ห้องแกนด์ ชั้น3
เวลา 13.00 – 17.00 น.

สำรองที่นั่งกรอก ชื่อ-นามสกุล ด้านล่างครับ

6 thoughts to “การบรรยาย เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2555 ณ นครราชสีมา

 • bannasorn

  ขอสำรอง 4 ที่ค่ะ – บรรณศรณ์ บุญญาดา

 • ratinai003

  สำรอง 3 ที่ครับ ระตินัย

 • mang

  สำรอง 4 ที่ค่ะ เหม่ง

 • nokwany

  สำรอง 1 ที่นั่งค่ะ nokwany

 • nokwany

  สำรอง 1 ที่นั่ง กนกวรรณ กอเจริญ

 • van

  สำรอง 6 ที่นั่งครับ ลือเดช ชาญกว้าง

Leave a comment