เชิญร่วมฟังบรรยายฟรี

“สมาธิเข็มทิศสู่ปัญญาและการแก้กรรม”

อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ สงขลา

ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ห้องประชุมทองจันทร์

เวลา 8.30 – 12.30 น.

สำรองที่นั่งกรอก ชื่อ-นามสกุล ด้านล่างครับ

3 thoughts to “การบรรยาย อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ สงขลา

  • amphan

    นางอำพัน ดวงจิต

  • palita

    นางสาวปาลิตา บัวทอง

  • palita

    นางสาวนัยนา เงินมาก

Leave a comment