วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2555 ณ เชียงใหม่

ที่ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 15 โรงพยาบาลสวนดอก
มี 2 รอบ

รอบ 1 เวลา 9.00-12.00 น.
รอบ 2 เวลา 13.00-16.00 น.

 

สำรองที่นั่งกรอก ชื่อ-นามสกุล ด้านล่างครับ

Leave a comment