ขั้นตอนการทำสมาธิแก้กรรม “กรณีที่ทำด้วยตนเอง”
1. ก่อนจะกล่าวคำแก้กรรมต้องทำจิตให้นิ่งก่อน
(นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความนิ่งของแต่ละคนเพื่อปรับสภาพของเราที่ขณะนี้มีจิตและร่างกายให้เหลือแค่จิต
พอเหลือแค่จิตสิ่งที่เราจะกล่าวจากคำแก้กรรมก็จะได้ส่งถึงจิตของเจ้ากรรมนายเวร)
2. กล่าว “คำกล่าวนำก่อนทำสมาธิแก้กรรม”
3. พอกล่าวจบก็ให้ทำสมาธิอีกครั้ง นานเท่าไหร่ก็ได้
(ครั้งหลังนี้เป็นการทำสมาธิเพื่อแสดงให้เจ้ากรรมนายเวรพิจารณา
และดูว่าเราสมควรจะได้รับการอโหสิหรือยัง ทำบ่อย ๆ วันละกี่ครั้งก็ได้
แต่ขอเป็นช่วงเวลากลางวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน)

 

 

คำกล่าวนำก่อนทำสมาธิแก้กรรม
ถึงเจ้ากรรมนายเวรขณะนี้ลูกชื่อ นาย,นาง,นางสาว…………………..นามสกุล……………………
กำลังทำสมาธิถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูกอยู่
ซึ่งไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรของลูก จะเป็นคนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว เทวดาใกล้ตัว
โดยเฉพาะ………………………………………………………
ทั้งที่มีชีวิตอยู่และดับสูญกลายเป็นจิตวิญญาณเป็นเทพแล้วก็ตาม
ชาตินี้ ภพนี้ กับชาติที่แล้ว ก็เหมือนเป็นคนละคนกันแล้ว แต่ผลกรรมยังตามมาตอบสนองอยู่
ตอนนี้ลูกได้รับรู้แล้วว่าผลกรรมมีจริง จากการที่ลูกประสบปัญหาต่าง ๆ

(บอกปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ละเอียดที่สุด)

ซึ่งลูกรู้แล้วว่ามันเจ็บปวดเพียงใด มาบัดนี้ได้รับรู้ผลกรรมที่ลูกทำไว้กับท่านในอดีตชาติแล้ว
ลูกสำนึกบาปแล้ว ลูกจึงขอทำสมาธิเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรเห็นว่าลูกได้สำนึกผิดแล้ว

การทำสมาธินี้ไม่ใช่การทำเพื่อเอาผลบุญให้แก่ท่าน
แต่เป็นการทำเพื่อให้รู้ว่าลูกสำนึกใน บาป บุญ คุณ โทษ กรรมเวรต่าง ๆ ที่ได้ทำไว้แล้ว
เพราะผลบุญถ้าใครอยากได้ท่านต้องปฎิบัติเอง โดยการทำความดี ทำสมาธิ ถือศีล5
โดยถ้าท่านพอใจการทำสมาธิ ขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ทำทิ้งไว้กับลูกกลับคืนไป
ด้วยการให้อาการและปัญหาต่าง ๆ ของลูกหายเป็นปลิดทิ้ง โดยลูกจะขอนั่งสมาธิ ณ บัดนี้

*** ควรทำในช่วงเช้าและกลางวัน เพราะจิตมีความสมบูรณ์มากที่สุด ***