เชิญร่วมฟังบรรยายฟรี

“สมาธิเข็มทิศสู่ปัญญาและการแก้กรรม”

วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2555
ณ อาคาร chiang mai hall

ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ท
เวลา 15.00-17.30 น.

สำรองที่นั่งกรอก ชื่อ-นามสกุล ด้านล่างครับ

Leave a comment