ขั้นตอนการทำสมาธิแก้กรรม “กรณีที่ญาติทำให้”

1. ก่อนจะกล่าวคำแก้กรรมต้องทำจิตให้นิ่งก่อน
(นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความนิ่งของแต่ละคนเพื่อปรับสภาพของเราที่ขณะนี้มีจิตและร่างกายให้เหลือแค่จิต พอเหลือแค่จิตสิ่งที่เราจะกล่าวจากคำแก้กรรมก็จะได้ส่งถึงจิตของเจ้ากรรมนายเวร)
2. กล่าว “คำกล่าวนำก่อนทำสมาธิแก้กรรม”
3. พอกล่าวจบก็ให้ทำสมาธิอีกครั้ง นานเท่าไหร่ก็ได้
(ครั้งหลังนี้เป็นการทำสมาธิเพื่อแสดงให้เจ้ากรรมนายเวรพิจารณาและดูว่าเขาสมควรจะได้รับการอโหสิหรือยัง ทำบ่อย ๆ วันละกี่ครั้งก็ได้ แต่ขอเป็นช่วงเวลากลางวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน)

*** หากผู้ป่วยพื้นแล้ว ต้องให้ผู้ป่วยแก้กรรมด้วยตนเอง ***

 

 

คำกล่าวนำก่อนทำสมาธิแก้กรรม

ถึงเจ้ากรรมนายเวรของ (กล่าวชื่อ-สกุล คนป่วย) …………………………………………..
ขณะนี้ลูกชื่อ นาย,นาง,นางสาว…………………………….นามสกุล………………………………………
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น………………………………..กำลังทำสมาธิถึงเจ้ากรรมนายเวรของคนป่วยอยู่ซึ่งไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรของคนป่วยจะเป็นคนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว เทวดาใกล้ตัว ทั้งที่ชีวิตอยู่ และดับสูญกลายเป็นจิตวิญญาณเป็นเทพแล้วก็ตาม และที่ทำให้คนป่วยเป็นโรค……………………………..

ชาตินี้ ภพนี้ กับชาติที่แล้ว ก็เหมือนเป็นคนละคนกันแล้ว แต่ผลกรรมยังตามมาตอบสนองอยู่ ตอนนี้ลูกและ (กล่าวชื่อผู้ป่วย)……………………………….ได้รับรู้แล้วว่าผลกรรมมีจริง จากการที่ลูกและ (กล่าวชื่อผู้ป่วย)………………………………..ประสบปัญหาต่าง ๆ

(บอกปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยให้ละเอียดที่สุด)

ซึ่งลูกและ (กล่าวชื่อผู้ป่วย)………………………………………………… รู้แล้วว่ามันเจ็บปวดเพียงใด มาบัดนี้ได้รับรู้ผลกรรมที่คนป่วยทำไว้กับท่านในอดีตชาติแล้ว ลูกและคนป่วยสำนึกบาปแล้ว ลูกจึงขอทำสมาธิเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรเห็นว่า ลูกและ (กล่าวชื่อผู้ป่วย) ……………….. ได้สำนึกผิดแล้ว

การทำสมาธินี้ไม่ใช่การทำเพื่อเอาผลบุญให้แก่ท่าน แต่เป็นการทำเพื่อให้รู้ว่าลูกและผู้ป่วย สำนึก บาป บุญ คุณ โทษ กรรมเวรต่าง ๆ ที่คนป่วยได้ทำแล้ว เพราะผลบุญถ้าใครอยากได้ท่านต้องปฎิบัติเอง โดยการทำความดี ทำสมาธิ ถือศีล 5 โดยถ้าท่านพอใจการทำสมาธิ ขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ทำทิ้งไว้กับคนป่วยกลับคืนไปด้วย ด้วยการทำให้อาการและปัญหาต่าง ๆ ของคนป่วยหายเป็นปลิดทิ้ง โดยลูกจะขอนั่งสมาธิ ณ บัดนี้”

*** ควรทำในช่วงเช้าและกลางวัน เพราะจิตมีความสมบูรณ์มากที่สุด ***