เชิญร่วมฟังบรรยายฟรี

“สมาธิเข็มทิศสู่ปัญญาและการแก้กรรม”

เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2555 ณ นครราชสีมา

โรงแรมรายา แกรนด์ ห้องแกนด์ ชั้น3
เวลา 13.00 – 17.00 น.

สำรองที่นั่งกรอก ชื่อ-นามสกุล ด้านล่างครับ