เชิญร่วมฟังบรรยายฟรี

“สมาธิเข็มทิศสู่ปัญญาและการแก้กรรม”

18 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 11.00 – 16.00 น.

ณ อาคารไทยซัมมิท ชั้น 8 ห้องวิวัฒนไชย กรุงเทพฯ
สำรองที่นั่งกรอก ชื่อ-นามสกุล ด้านล่างครับ